Instalacje technologiczne

Sprężone powietrze

 • wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza od projektu aż pod klucz
 • audyty bieżące instalacji sprężonego powietrza
 • doradztwo w zakresie oszczędnej eksploatacji instalacji sprężonego powietrza oraz odzysku energii

Lakiernictwo

 • dostawa, montaż, modernizacje i remonty kabin lakierniczych

Obróbka strumieniowo ścierna

 • dostawa, montaż, modernizacje i remonty kabin śrutowniczych

Instalacja gazów technicznych

 • wykonawstwo instalacji gazów technicznych (np. wodór, azot, powietrze syntetyczne itp.)
 • projektowanie i doradztwo w kwestiach technicznych i ekonomicznych

Wentylacja

 • dostawa, montaż, modernizacje i remonty technologicznych instalacji wentylacyjnych obiektów przemysłowych

Współpracujemy z liderami w branży:

 • sprężonego powietrza – ATLAS COPCO
 • obróbki strumieniowo ściernej – SciTeeX
 • lakiernictwa – SAIMA

Dostarczamy i montujemy również urządzenia innych producentów zakupionych bezpośrednio przez klientów np.  KAEISER, GUDEPOL, COMP-AIR

Wykonujemy orurowanie sieci sprężonego powietrza w najnowszych technologiach:

 • RM/GEBERIT MAPRESS – elementy łączone za pomocą zaciskania z rur obustronnie ocynkowanych lub z materiału nierdzewnego, który charakteryzuje się:
  • szybkością i łatwością montażu
  • czystością montażu
  • bezpieczeństwem – brak zagrożenia pożarowego jak przy spawaniu czy lutowaniu
  • oszczędnością – połączenia nie wymagają dodatkowych materiałów jak np. gazy techniczne, materiały uszczelniające
  • uniwersalnością – zastosowanie do instalacji pod i natynkowych
  • spełnieniem wymogów higienicznych
 • PE/PP elementy łączone na gorąco z rur z tworzyw sztucznych, o następujących właściwościach:
  • zakres stosowania w temperaturze od -20°C do +60°C, przy ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa
  • do łączenia rur polietylenowych stosuje się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je również zespalać mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) lub złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa)
  • niski ciężar właściwy
  • elastyczność, niełamliwość, wytrzymałość na pękanie w niskich temperaturach
  • nieuleganie korozji chemicznej i biologicznej
  • obojętność dla środowiska naturalnego
  • rury z polietylenu są przeznaczone do instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, instalacji przemysłowych
 • AIR-NET – elementy skręcane z rur aluminiowych posiadających następujące właściwości:
  • odporność na jakiekolwiek korozję
  • łatwy montaż dzięki, któremu możemy prosto i szybko podłączyć nowe odbiorniki sprężonego powietrza
  • możliwość demontażu i ponownego instalacji
  • rury AIRNET są fabrycznie w kolorze niebieskim zgodnie ze standardem oznaczania sieci sprężonego powietrza
  • elementy złączne eliminują spadki ciśnienia w miejscach łączeń

W celu zapoznania się ze szczegółami poszczególnych systemów zapraszamy do galerii.

 • obsługujemy sprawy związane z odbiorami UDT przy uruchamianiu instalacji oraz bieżących przeglądach
 • sprawujemy nadzór serwisowy nad blisko setką sprężarek naszych Klientów zarówno w zakresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
 • wykonujemy przeglądy i naprawy sprzętu oraz instalacji
 • dostarczamy osprzęt i materiały eksploatacyjne np. przewody sprężonego powietrza, filtry, pistolety lakiernicze, jonizatory, oleje, sorbenty itp.
 • dysponujemy własnym sprężarki o różnych parametrach, które możemy Państwu wypożyczyć i zamontować na przetestowanie lub na czas remontu Państwa sprzętu

Katalog naszych usług jest otwarty – zapraszamy do współpracy