Usługi

INSTALACJE SANITARNE

SPRĘŻONE POWIETRZE

 • Wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza od projektu aż pod klucz
 • Audyty bieżące instalacji sprężonego powietrza
 • Doradztwo w zakresie oszczędnej eksploatacji instalacji sprężonego powietrza oraz odzysku energii

LAKIERNICTWO

 • Dostawa, montaż, modernizacje i remonty kabin lakierniczych.

OBRÓBKA STRUMIENIOW ŚCIERNA

 • Dostawa, montaż, modernizacje i remonty kabin śrutowniczych

WENTYLACJA

 • Dostawa, montaż, modernizację technologicznych instalacji wentylacyjnych obiektów przemysłowych

DOSTAWCY

Współpracujemy z liderami w branży:

 • Sprężonego powietrza – ATLAS COPCO,
 • Obróbka strumieniowo ścierna – SciTeeX
 • Lakiernictwa – SAIMA MECCANICA reprezentowaną na terenie kraju przez firmę ITALTECNICA

Dostarczamy i montujemy również urządzenia innych producentów zakupionych bezpośrednio przez klientów:

 • Sprężone powietrze – KAEISER, GUDEPOL, COMP-AIR

SYSTEMY INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wykonujemy orurowanie sieci sprężonego powietrza w najnowszych technologiach:

 • RM – elementy łączone za pomocą zaciskania z rur obustronnie ocynkowanych lub z materiału nierdzewnego, który charakteryzuje się:
  • Szybkością i łatwością montażu
  • Czystością montażu
  • Bezpieczeństwem – brak zagrożenia pożarowego jak przy spawaniu czy lutowaniu
  • Oszczędnością – połączenia nie wymagają dodatkowych materiałów jak np. gazy techniczne, materiały uszczelniające
  • Uniwersalnością – zastosowanie do instalacji pod i natynkowych
  • Spełnieniem wymogów higienicznych
 • PE – elementy łączone na gorąco z rur z tworzyw sztucznych, o następujących właściwościach:
  • Zakres stosowania w temperaturze od -20°C do +60°C, przy ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa.
  • Do łączenia rur polietylenowych stosuje się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je również zespalać mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) lub złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa).
  • Niski ciężar właściwy.
  • Elastyczność, niełamliwość, wytrzymałość na pękanie w niskich temperaturach.
  • Nieuleganie korozji chemicznej i biologicznej.
  • Obojętność dla środowiska naturalnego.
  • Rury z polietylenu są przeznaczone do instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, instalacji przemysłowych.
 • EIR-NET – elementy skręcane z rur aluminiowych posiadających następujące właściwości:
  • Odporność na jakiekolwiek korozję
  • Łatwy montaż dzięki, któremu możemy prosto i szybko podłączyć nowe odbiorniki sprężonego powietrza
  • Możliwość demontażu i ponownego instalacji
  • Rury AIRNET są fabrycznie w kolorze niebieskim zgodnie ze standardem oznaczania sieci sprężonego powietrza
  • Elementy złączne eliminują spadki ciśnienia w miejscach łączeń

SERWIS

Proponujemy również:

 • Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną
  • sprężarek,
  • kabin lakierniczych,
  • śrutowni.
 • Wykonanie bieżących przeglądów.
 • Usuwanie awarii oferowanych urządzeń.

USŁUGI DODATKOWE

 • Obsługę spraw związanych z odbiorami UDT przy uruchamianiu instalacji jak i bieżące przeglądy.
 • Dostawę osprzętu i materiałów eksploatacyjnych np. przewody sprężonego powietrza, filtry, pistolety lakiernicze materiały ścierne itp.